Hakkımızda

Neşe Plastik; Çayırova-Kocaeli’nde 20.000 m2 kapalı alan üzerine kurulu, modern ve gelişmiş teknolojiye sahip üretim hatları ve günün teknolojik gelişmelerini takip eden anlayışı ile ev tekstili, yapı/inşaat, ambalaj, otomotiv gibi PVC film çözümlerine ihtiyaç duyan çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Neşe Plastik geniş satış ağı ve dağıtım kanalları ile ürünlerini yurtiçinde ve yurtdışında kullanıcılara ulaştırmakta; üretiminin büyük bir bölümünü Kanada’dan Hindistan’a kadar uzanan bir coğrafyada 60 ülkeye ihraç etmektedir.
Müşteri memnuniyetini öncelikli değerlerinden biri olarak belirleyen Neşe Plastik gerçekleştirdiği birebir görüşmeler sonucunda müşteri ihtiyaçlarına özel üretim imkânları sunmaktadır.

İnsan sağlığına, çevreye ve kanunlara saygı Neşe Plastik kültürünün olmazsa olmaz parçalarındandır. Geliştirilmiş laboratuvar ve test imkânları, ISO, CE, TSE, SANITA, OEKO-TEX gibi sürekli denetime açık üretim ve ürün sertifikalarına sahip olmanın gücüyle müşterilerine hizmet vermektedir. AR-GE çalışmaları ile sürekli kendini yenileyen Neşe Plastik sektöründe lider, global bir şirket olma hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.

Tarihçe

1989: Kuruluş: Neşe Plastik PVC masa örtüsü ve PVC yer döşemesi üretimi ile hayatına başladı.

1993: 12.500 metrekarelik Kurtköy tesislerine taşınarak üretim kapasitesi ve ürün gamını genişletti.

1996: Yurtdışı piyasalara açılma kararı alındı; fuar katılımları başladı.

2001: PVC yolluk hattı devreye alınarak AQUA-MAT piyasaya sunuldu.

2002: AQUA-MAT ürünü sanitized antibakteriyel sertifikası onaylandı.

2003: 20.000metrekarlik TOSB Çayırova fabrikasının inşasına başlandı.
Easy Lace markası ürün ailemize katıldı.

2006: Yeni kalender hattının kurulması ile tüm üretim ve ofisler TOSB/ Çayırova fabrikasına taşındı.
Tüm ev tekstili ürünleri için Oekotex sertifikası onaylandı.

2008: Endüstriyel PVC folyo üretimi ile birçok sektöre PVC folyo çözümleri sağlanmaya başladı.
Fabrikamızın ISO 9001:2000 standartlarına uygunluğu onaylandı.

2009: Masa koruyucu hattı kurulmaya başlandı; Colibri masa örtüleri ürün grubumuza katıldı.
Fabrikamızın ISO14001:2004 standartlarına uygunluğu onaylandı.

2010:  Octagone masa koruyucu üretimine başlandı.
Fabrikamızın OHSAS 18001:2007 standartlarına uygunluğu onaylandı.

2011: Technoplan PVC membranlar piyasaya sunuldu.

2012: TUV RHEINLAND tarafında LFGB standartlarında masalık üretimi onaylandı.

2014: Emprime üretim hattımız yenilendi.

2016: ERP alt yapısı yenilendi.

2017: Terra Mat PVC yolluk piyasaya sunuldu.
Technoplan ürün gamı TPO mebranların katılımı ile genişledi.

Vizyonumuz

Katma değerli, sürdürülebilir plastik uygulamalar ve ürünlerle hayat kalitesini arttırmak. 

Misyonumuz

Tasarıma, teknolojiye ve yenilikçiliğe odaklanarak, paydaşlarımıza karşı aile şirketinin dürüstlüğünden ödün vermeden, profesyonel ve kurumsal bir duruş sergilemek. 

Temel Değerlerimiz

 • Dürüstlük
 • Sorumluluk Bilinci
 • Güvenirlilik
 • Tasarım
 • Kaliteye Adanmışlık
 • Müşteri Odaklılık
 • Takımdaşlık
 • Yenilikçilik
 • Sürdürülebilirlik
 • Bireye Saygı

NEŞE PLASTİK Sanayi VE TİCARET ANONİM Şirketi
EYS Sistem Politikası

Kalite Politikası

 • Küresel rekabette başarılı olabilmek için, EYS’(Entegre Yönetim Sistemi) yi kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulayacağız,
 • Neşe Plastik olarak, değişen dünya koşulları doğrultusunda müşteri beklentilerini sürekli gelişme mantığı içinde, tüm süreçlerimize uygulayarak başarımızın artmasını sağlayacağız,
 • Amacımız sadece üretimimizin EYS(Entegre Yönetim Sistemi) kontrolü   ile sınırlı olmayıp ilk girişten müşteriye ulaşana kadar güvenirliliğin devam etmesi ve sürekliliğidir.
 • Başarımızın artması için, çalışanlarımızın yetkinliğini arttıracak eğitimlerin alınması,
 • Sektör içinde rekabette başarı sağlanması için gerekli tüm teknolojik gelişmelerin, öncül olarak takip edilerek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

Çevre Politikası

 • Geri dönüşüm imkanı olan her türlü ürün, yarı işlenmiş ürün ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri sürekli yapmak,
 • Atık miktarlarını ve enerji tüketimini, her yıl belirlenen Çevre Koruma ve Geliştirme Amaç ve Hedefleri doğrultusunda azaltarak, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak. Böylece Ekolojik Dengeyi Korumak,
 • Tüm çalışanlarımızı, çevreyi koruma, doğal yapıya saygı konularında bilinçlendirmek ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etmek, görevlendirmek, katılımlarını sağlamak,
 • Muhtemel acil durumları, çevreyi kirletebilecek olayları yeterince önceden kestirmek, engelleyici koruyucu, teknik ve yönetimsel önlemleri almak, hazırlıklı olmak,
 • İş alanımızla ilgili tüm kanun, yasa ve yönetmeliklere uymak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 • İş güvenliği kapsamındaki tüm yasal gerekliliklere uymak,
 • Bu doğrultuda kaynak sağlamak,
 • Sürekli eğitim vermek ,
 • İşe  uygun koruyucu ekipman kullanılarak mesleki hastalık ve  kazaların önlenmesini  etkin olarak sağlamak
 • İş güvenliği ile ilgili temel hedeflerimize ulaşmak için kullanılan yöntemlerin sürekliliğini sağlamak.
 • İş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde kılmayı amaçlayarak, mevcut yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir şekilde optimum seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri uygulamayı,
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirilir.

Laboratuvar

Tüm ürünler için üretim aşamaları laboratuvar test ve kontrol onay sistemiyle üretim aşamaları arasında geçiş yapmaktadır. Talep edilmesi durumunda son mamul testleri tüketiciye sunulmaktadır. Laboratuvarımızdaki tüm ölçüm cihazları akredite ve bağımsız kalibrasyon kuruluşları tarafından kontrol ve kalibrasyon işlemlerine tabi tutulmakta ve güncellenmektedir.

Laboratuvarımızda yapılan testler TSE ve CEN tarafından yayınlanan ve onaylanan EN standartlarına uygun test prosedürlerini izlemektedir.

Kalite Belgelerimiz

Fabrikamız kalite sistemi TS EN 9001:2015/TS EN 14001:2015/OHSAS 18001:2007 standartlarına sahip olup sürekli denetim altındadır. Tüm üretim özel bir üretim kontrol yazılımı ile kayıt altına alınmakta ve izlenmektedir.

Tüm ev tekstili ürünlerimiz kullanım alanlarının gerektirdiği OEKO-TEX sağlık sertifikalarına sahiptir.

Islak ve kuru zeminlerde kullanılan PVC yolluklar, antimikrobiyal Sanitized hijyen fonksiyonu ile üretilir.

Technoplan membranlar kullanım alanlarının gerektirdiği yerel ve uluslararası standartlara uygun TSE/ CE sertifikalarına sahiptir.

Endüstriyel PVC Folyo ürünlerimiz talep edilen şartnamelere uygun şekilde müşterilerimize sunulmaktadır.

İK Politikamız

Tüm şirket çalışanları olarak politikamız;

 • Doğru’yu bulmak için sürekli iyileşme içinde olmak,
 • Müşteri memnuniyetini ve beklentilerini tümüyle karşılayan ürünü, en ekonomik şartlarda, “SIFIR HATA” ile, sürekli ve güvenilir bir kalitede üretmek,
 • Çevreyi gelecek nesillerden ödünç aldığının bilinciyle, üretimin her aşamasında “ISO 14001” gerekliliklerini uygulamak ve faaliyetlerini buna göre sürdürmek,
 • Çevre ile ilgili belirlenen hedeflere uymayı ve bunun için gereken kaynakları devreye alarak,
 • “ISO 14001″in sürekliliğinin sağlanmasını öncelikli bir görev kabul etmek,
 • Entegre yönetim sistemi standartlarını etkin bir şekilde uygulamak,
 • Kalite, Çevre, Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek için her zaman eğitimi vazgeçilmez olarak kabul etmek,
 • Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliğinin sorumluluğumuzda olduğunun bilincinde olmak ve iş amaçlarımız kadar önemli olduğunu bilmektir.
 • TSE EN ISO 9001:2015 standart ve gerekliliklerine uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İlkelerimiz

 • Şirketimizde görev yapan tüm birimler olarak “TOPLAM KALİTE SORUMLULUĞU” nu taşımak,
 • Çevrenin korunmasını dikkate alarak, faaliyetlerini ilgilendiren mevcut tüm yasa ve yönetmeliklere uygun sürdürmek,
 • Çevre konusunda talepte bulunan ilgili kişi ve kurumlara şeffaflık ilkesi ışığında cevap vermek,
 • Proje aşamasından itibaren, bitmiş ürünün teslimine kadar olan süreçte, üretim, hizmet ve faaliyetlerimizde yeni teknolojileri kullanmak, böylece çevresel kirlilik ve riskleri kontrol altında tutmak,
 • Çalışanlarımızı ve üretim tesisi içinde sürekli faaliyet gösteren diğer firma elemanlarını, çevresel anlamda eğitmek, duyarlılaştırmak,
 • Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkileri çalışanlarımız arasında paylaştırmak,
 • Verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını arttırmak ve bilgiyi, başarıyı ödüllendirmek için iç ve dış her türlü kaynağın en doğru ve faydalı şekilde kullanılmasını sağlamak.

Sosyal İlkelerimiz

 • Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları
 • Adil Ücret
 • İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • Genç İşçiler için Özel Koruma,
 • Borçların İş gücü ile ödenmesinin önlenmesi,
 • Etik İş Davranışı,
 • Ayrımcılık Yapılmaması,
 • İnsana Yakışır Çalışma Saatleri,
 • Çocuk İşçiliği Önleme,
 • Güvencesiz Çalışmayı Önleme,
 • Çevrenin Korunması,
 • Kişisel Verilerin güvenliği