About us

Founded in 1989, Neşe Plastik produces varieties of industrial and home usage purpose soft and semi-rigid PVC films and PVC coating applications in a closed area of 20.000sqm at Cayırova Kocaeli.

Product portfolio cover a wide range for packaging, home decoration, automotive, construction, stationary industries Neşe Plastik exports majority of its production to 60 different countries in the world. Every year, we participate several local and global fairs. Customer satisfaction, continuous quality improvement, respect for nature and human health are the highest values of our company. In order to achieve this, our sales and marketing team conducts one to one meetings with customers; and we offer customer specific solutions for different needs.

Respect for human healt, environment is one of the most important values of Neşe Plastik culture. All our products have the required quality certificates and are safe for man and environment. With our focus on continuous investment in R&D, Neşe Plastik is taking firm steps to become a leader and a global company in PVC film indusrty.

HIstory

1989: Foundation: Neşe Plastik started prodcution of PVC tablecloths and PVC floor coverings.

1993: Producton capacity and product range is expanded by moving the factory to 12.500sqm Kurtköy faclity.

1996: First overseas fair participation at Heimtextil Franfurkt 1996 upon the decision to expand export markets.

2001: PVC coating line has stated production and AQUA-MAT PVC runners are launched in the market

2002: First approval of sanitized hygiene function for AQUA-MAT brand.

2003: Investment in building a new facility of 20.000sqm at Cayirova Kocaeli.
Easy Lace brand is added in our table portfolio

2006: The produciton and offices are moved to the new facility with an addition of a new calendering line.
All Home textiles products are apporved with OEKOTEX ceritfication.

2008: Indsutrial PVC foil produciton enbaled us to offer customized solutions to various industries.
ISO 9001:2000 standards are approved.

2009: Addition of table protector production line. Colibri brand is added in our tablecloth portfolio.
ISO14001:2004 standards are approved.

2010: Octagone table protectors are launched in the market.
OHSAS 18001:2007 standards are approved.

2011: Technoplan PVC membranes are launched in the market.

2012: TUV RHEINLAND approved tablecloth and transparent film production, according to LFGB certificaitons.

2014: Printing lines are renewed with the latest technology.

2016: ERP infrastructure is renewed.

2017: Terra Mat PVC runners are launched in the market.
Technoplan product portfolio is expanded with the addition of TPO mebranes.

VISION

Improve quality of life through value-added, sustainable plastic applications and products. 

MISSION

To focus on design, technology and innovation, while offering our partners a professional approach without compromising on the integrity of a family owned business. 

CORE VALUES

 • Integrity
 • Accountability
 • Trustworthyness
 • Design
 • Committed to Quality
 • Customer Oriented
 • Teamwork
 • Innovation
 • Sustainblity
 • Respect for the Individual 

NEŞE PLASTİK Sanayi VE TİCARET ANONİM Şirketi
EYS Sistem Politikası

Quality Policy

 • Küresel rekabette başarılı olabilmek için, EYS’(Entegre Yönetim Sistemi) yi kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulayacağız,
 • Neşe Plastik olarak, değişen dünya koşulları doğrultusunda müşteri beklentilerini sürekli gelişme mantığı içinde, tüm süreçlerimize uygulayarak başarımızın artmasını sağlayacağız,
 • Amacımız sadece üretimimizin EYS(Entegre Yönetim Sistemi) kontrolü   ile sınırlı olmayıp ilk girişten müşteriye ulaşana kadar güvenirliliğin devam etmesi ve sürekliliğidir.
 • Başarımızın artması için, çalışanlarımızın yetkinliğini arttıracak eğitimlerin alınması,
 • Sektör içinde rekabette başarı sağlanması için gerekli tüm teknolojik gelişmelerin, öncül olarak takip edilerek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

Çevre Politikası

 • Geri dönüşüm imkanı olan her türlü ürün, yarı işlenmiş ürün ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri sürekli yapmak,
 • Atık miktarlarını ve enerji tüketimini, her yıl belirlenen Çevre Koruma ve Geliştirme Amaç ve Hedefleri doğrultusunda azaltarak, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak. Böylece Ekolojik Dengeyi Korumak,
 • Tüm çalışanlarımızı, çevreyi koruma, doğal yapıya saygı konularında bilinçlendirmek ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etmek, görevlendirmek, katılımlarını sağlamak,
 • Muhtemel acil durumları, çevreyi kirletebilecek olayları yeterince önceden kestirmek, engelleyici koruyucu, teknik ve yönetimsel önlemleri almak, hazırlıklı olmak,
 • İş alanımızla ilgili tüm kanun, yasa ve yönetmeliklere uymak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 • İş güvenliği kapsamındaki tüm yasal gerekliliklere uymak,
 • Bu doğrultuda kaynak sağlamak,
 • Sürekli eğitim vermek ,
 • İşe  uygun koruyucu ekipman kullanılarak mesleki hastalık ve  kazaların önlenmesini  etkin olarak sağlamak
 • İş güvenliği ile ilgili temel hedeflerimize ulaşmak için kullanılan yöntemlerin sürekliliğini sağlamak.
 • İş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde kılmayı amaçlayarak, mevcut yönetmelik ve mevzuatlara uygun bir şekilde optimum seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri uygulamayı,
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirilir.

TEST LAB

For all our products, production stages (finished or semi-finished products) are combined between the processes with laboratory tests and control systems and offered to the customers with final product tests.
All the measurement devices are controlled and updated under the supervision of certified calibration institutions.
For all the tests applied in our laboratory we follow the procedures that are approved by the pulications of TSE and CEN, in conformity with EN standards.

QUALITY CERTIFICATES

In Neşe Plastik factory TS EN 9001:2015/TS EN 14001:2015/OHSAS 18001:200 quality system standards are applied and the production process is under supervision at all times.
All the processes are followed by the use of special production control mechanisms and ERP systems.
All our home decoration products are certified by OEKO-TEX 100 PVC Runners used on dry and wet grounds are treated
with the antimicrobial Sanitized® hygiene function and are safe for man and environment.
Our PVC membranes have CE certifications (1301-CPD-0425 / 1301-CPD-0426)

HUMAN RESOURCES

As Neşe Plastik family; we are determined to work in accordance to our policy below:

 • We believe in continous improvement in order to achieve best practices.
 • We work to produce the product according to customer expectations and achieve customer
  satisfaction.
 • We apply ISO 4001 practices in all production processes
 • To apply integrated management systems at all stages.
 • We care for environment, human health ve safety.

If you would like to become a member of our family, please contact the HR department.

İlkelerimiz

 • Şirketimizde görev yapan tüm birimler olarak “TOPLAM KALİTE SORUMLULUĞU” nu taşımak,
 • Çevrenin korunmasını dikkate alarak, faaliyetlerini ilgilendiren mevcut tüm yasa ve yönetmeliklere uygun sürdürmek,
 • Çevre konusunda talepte bulunan ilgili kişi ve kurumlara şeffaflık ilkesi ışığında cevap vermek,
 • Proje aşamasından itibaren, bitmiş ürünün teslimine kadar olan süreçte, üretim, hizmet ve faaliyetlerimizde yeni teknolojileri kullanmak, böylece çevresel kirlilik ve riskleri kontrol altında tutmak,
 • Çalışanlarımızı ve üretim tesisi içinde sürekli faaliyet gösteren diğer firma elemanlarını, çevresel anlamda eğitmek, duyarlılaştırmak,
 • Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkileri çalışanlarımız arasında paylaştırmak,
 • Verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını arttırmak ve bilgiyi, başarıyı ödüllendirmek için iç ve dış her türlü kaynağın en doğru ve faydalı şekilde kullanılmasını sağlamak.

Sosyal İlkelerimiz

 • Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları
 • Adil Ücret
 • İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • Genç İşçiler için Özel Koruma,
 • Borçların İş gücü ile ödenmesinin önlenmesi,
 • Etik İş Davranışı,
 • Ayrımcılık Yapılmaması,
 • İnsana Yakışır Çalışma Saatleri,
 • Çocuk İşçiliği Önleme,
 • Güvencesiz Çalışmayı Önleme,
 • Çevrenin Korunması,
 • Kişisel Verilerin güvenliği